Kệ GS6
Thông tin mua hàng
Mã sản phẩm: Kệ GS6
Giá bán: 1.718.000 đ
Số lượng mua:
Tổng thành tiền: 1.718.000đ
Mô tả:

Kệ GS6

Giá đựng tập File, có 3 đợt di động chia thành 4 tầng để tài liệu.

Kích thước : W915 x D315 x H1830 mm

Hỗ trợ 1 Khu vực TPHCM:

Hỗ trợ 1 Yahoo & Skype:
Hỗ trợ 2 Ms Linh
Hỗ trợ 3 Ms Thảo

Hỗ trợ 1 Khu vực Bình Dương:

Hỗ trợ 1 Yahoo & Skype:
Hỗ trợ 2 Ms Linh
Hỗ trợ 3 Ms Thảo
Cùng nhà sản xuất