Kệ GS6
Thông tin mua hàng
Mã sản phẩm: Kệ GS6
Giá bán: 1.742.000 đ
Số lượng mua:
Tổng thành tiền: 1.742.000đ
Mô tả:

Kệ GS6

Giá đựng tập File, có 3 đợt di động chia thành 4 tầng để tài liệu.

Kích thước : W915 x D315 x H1830 mm

Hỗ trợ 1 Khu vực TPHCM:

Hỗ trợ 1 Yahoo & Skype:
Hỗ trợ 2 Ms Linh
Hỗ trợ 3 Ms Thảo

Hỗ trợ 1 Khu vực Bình Dương: 06503 616 035

Hỗ trợ 1 Yahoo & Skype:
Hỗ trợ 2 Ms Linh
Hỗ trợ 3 Ms Thảo
2.059.000đ
4.416.000đ
Liên hệ
3.042.000đ
1.742.000đ
5.457.000đ
1.628.000đ
7.435.000đ
Cùng nhà sản xuất
1.524.000đ
2.550.000đ
2.916.000đ
5.457.000đ
4.200.000đ
Liên hệ