Kệ GS6
Thông tin mua hàng
Mã sản phẩm: Kệ GS6
Giá bán: 1.718.000 đ
Số lượng mua:
Tổng thành tiền: 1.718.000đ
Mô tả:

Kệ GS6

Giá đựng tập File, có 3 đợt di động chia thành 4 tầng để tài liệu.

Kích thước : W915 x D315 x H1830 mm

Hỗ trợ 1 Khu vực TPHCM:

Hỗ trợ 1 Yahoo & Skype:
Hỗ trợ 2 Ms Linh
Hỗ trợ 3 Ms Thảo

Hỗ trợ 1 Khu vực Bình Dương: 0274 3819203

Hỗ trợ 1 Yahoo & Skype:
Hỗ trợ 2 Ms Linh
Hỗ trợ 3 Ms Thảo
1.718.000đ
2.269.000đ
8.980.000đ
3.966.000đ
3.997.000đ
1.124.000đ
6.423.000đ
Cùng nhà sản xuất
2.357.000đ
4.010.000đ
1.265.000đ
325.000đ
1.450.000đ
2.400.000đ