Kệ GS5K5B
Thông tin mua hàng
Mã sản phẩm: Kệ GS5K5B
Giá bán: 6.423.000 đ
Số lượng mua:
Tổng thành tiền: 6.423.000đ
Mô tả:

Kệ GS5K5B

Giá thư viện 5 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng để tài liệu.

Kích thước : W4765 x D450 x H1875 mm

Hỗ trợ 1 Khu vực TPHCM:

Hỗ trợ 1 Yahoo & Skype:
Hỗ trợ 2 Ms Linh
Hỗ trợ 3 Ms Thảo

Hỗ trợ 1 Khu vực Bình Dương:

Hỗ trợ 1 Yahoo & Skype:
Hỗ trợ 2 Ms Linh
Hỗ trợ 3 Ms Thảo
Cùng nhà sản xuất