Kệ GS5K5
Thông tin mua hàng
Mã sản phẩm: Kệ GS5K5
Giá bán: 8.980.000 đ
Số lượng mua:
Tổng thành tiền: 8.980.000đ
Mô tả:

Kệ GS5K5

Giá thư viện 5 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng để tài liệu.

Kích thước : W4765 x D450 x H2070 mm

Hỗ trợ 1 Khu vực TPHCM:

Hỗ trợ 1 Yahoo & Skype:
Hỗ trợ 2 Ms Linh
Hỗ trợ 3 Ms Thảo

Hỗ trợ 1 Khu vực Bình Dương:

Hỗ trợ 1 Yahoo & Skype:
Hỗ trợ 2 Ms Linh
Hỗ trợ 3 Ms Thảo
7.335.000đ
5.395.000đ
8.980.000đ
6.423.000đ
Liên hệ
1.124.000đ
1.607.000đ
2.030.000đ
Cùng nhà sản xuất
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ