Kệ GS5K4B
Thông tin mua hàng
Mã sản phẩm: Kệ GS5K4B
Giá bán: 5.395.000 đ
Số lượng mua:
Tổng thành tiền: 5.395.000đ
Mô tả:

Kệ GS5K4B

Giá thư viện 4 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng để tài liệu.

Kích thước : W3830 x D450 x H1875 mm

Hỗ trợ 1 Khu vực TPHCM:

Hỗ trợ 1 Yahoo & Skype:
Hỗ trợ 2 Ms Linh
Hỗ trợ 3 Ms Thảo

Hỗ trợ 1 Khu vực Bình Dương: 0274 3819203

Hỗ trợ 1 Yahoo & Skype:
Hỗ trợ 2 Ms Linh
Hỗ trợ 3 Ms Thảo
6.423.000đ
3.997.000đ
1.607.000đ
2.885.000đ
8.980.000đ
5.650.000đ
2.030.000đ
Cùng nhà sản xuất