Kệ GS5K4B
Thông tin mua hàng
Mã sản phẩm: Kệ GS5K4B
Giá bán: 5.395.000 đ
Số lượng mua:
Tổng thành tiền: 5.395.000đ
Mô tả:

Kệ GS5K4B

Giá thư viện 4 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng để tài liệu.

Kích thước : W3830 x D450 x H1875 mm

Hỗ trợ 1 Khu vực TPHCM:

Hỗ trợ 1 Yahoo & Skype:
Hỗ trợ 2 Ms Linh
Hỗ trợ 3 Ms Thảo

Hỗ trợ 1 Khu vực Bình Dương:

Hỗ trợ 1 Yahoo & Skype:
Hỗ trợ 2 Ms Linh
Hỗ trợ 3 Ms Thảo
2.269.000đ
3.966.000đ
5.650.000đ
1.718.000đ
2.885.000đ
2.030.000đ
2.905.000đ
Cùng nhà sản xuất
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ