Kệ GS4B
Thông tin mua hàng
Mã sản phẩm: Kệ GS4B
Giá bán: 2.030.000 đ
Số lượng mua:
Tổng thành tiền: 2.030.000đ
Mô tả:

Kệ GS4B

Giá thư viện sử dụng 1 mặt, có 7 tầng để tài liệu.

Kích thước : W914 x D250 x H1981 mm

Hỗ trợ 1 Khu vực TPHCM:

Hỗ trợ 1 Yahoo & Skype:
Hỗ trợ 2 Ms Linh
Hỗ trợ 3 Ms Thảo

Hỗ trợ 1 Khu vực Bình Dương: 0274 3819203

Hỗ trợ 1 Yahoo & Skype:
Hỗ trợ 2 Ms Linh
Hỗ trợ 3 Ms Thảo
2.269.000đ
5.395.000đ
7.335.000đ
3.997.000đ
2.173.000đ
2.885.000đ
1.124.000đ
Cùng nhà sản xuất
1.039.000đ
590.000đ
2.500.000đ
4.500.000đ
3.000.000đ
4.090.000đ
430.000đ