Kệ GS4B
Thông tin mua hàng
Mã sản phẩm: Kệ GS4B
Giá bán: 2.030.000 đ
Số lượng mua:
Tổng thành tiền: 2.030.000đ
Mô tả:

Kệ GS4B

Giá thư viện sử dụng 1 mặt, có 7 tầng để tài liệu.

Kích thước : W914 x D250 x H1981 mm

Hỗ trợ 1 Khu vực TPHCM:

Hỗ trợ 1 Yahoo & Skype:
Hỗ trợ 2 Ms Linh
Hỗ trợ 3 Ms Thảo

Hỗ trợ 1 Khu vực Bình Dương: 0274 3819203

Hỗ trợ 1 Yahoo & Skype:
Hỗ trợ 2 Ms Linh
Hỗ trợ 3 Ms Thảo
5.395.000đ
3.997.000đ
2.173.000đ
1.607.000đ
1.124.000đ
1.341.000đ
2.885.000đ
1.696.000đ
Cùng nhà sản xuất