Kệ GS4A
Thông tin mua hàng
Mã sản phẩm: Kệ GS4A
Giá bán: 2.173.000 đ
Số lượng mua:
Tổng thành tiền: 2.173.000đ
Mô tả:

Kệ GS4A

Giá thư viện sử dụng 2 mặt, có 7 tầng để tài liệu.

Kích thước : W914 x D400 x H1981 mm

Hỗ trợ 1 Khu vực TPHCM:

Hỗ trợ 1 Yahoo & Skype:
Hỗ trợ 2 Ms Linh
Hỗ trợ 3 Ms Thảo

Hỗ trợ 1 Khu vực Bình Dương: 0274 3819203

Hỗ trợ 1 Yahoo & Skype:
Hỗ trợ 2 Ms Linh
Hỗ trợ 3 Ms Thảo
7.335.000đ
1.124.000đ
3.997.000đ
6.423.000đ
1.718.000đ
1.341.000đ
2.173.000đ
Cùng nhà sản xuất