Kệ GS2K2
Thông tin mua hàng
Mã sản phẩm: Kệ GS2K2
Giá bán: 3.000.000 đ
Số lượng mua:
Tổng thành tiền: 3.000.000đ
Mô tả:

Kệ GS2K2

Giá sách đa năng 2 khoang, 5 tầng. Các đợt cố định.

Kích thước : W2030 x D457 x H2000 mm

Hỗ trợ 1 Khu vực TPHCM:

Hỗ trợ 1 Yahoo & Skype:
Hỗ trợ 2 Ms Linh
Hỗ trợ 3 Ms Thảo

Hỗ trợ 1 Khu vực Bình Dương: 0274 3819203

Hỗ trợ 1 Yahoo & Skype:
Hỗ trợ 2 Ms Linh
Hỗ trợ 3 Ms Thảo
5.395.000đ
1.696.000đ
2.173.000đ
1.607.000đ
2.885.000đ
2.905.000đ
1.718.000đ
3.000.000đ
Cùng nhà sản xuất