Kệ GS1B
Thông tin mua hàng
Mã sản phẩm: Kệ GS1B
Giá bán: 1.124.000 đ
Số lượng mua:
Tổng thành tiền: 1.124.000đ
Mô tả:

Kệ GS1B 

Giá thư viện 5 tầng để tài liệu.

Kích thước : W1006 x D406 x H2065 mm

Hỗ trợ 1 Khu vực TPHCM:

Hỗ trợ 1 Yahoo & Skype:
Hỗ trợ 2 Ms Linh
Hỗ trợ 3 Ms Thảo

Hỗ trợ 1 Khu vực Bình Dương:

Hỗ trợ 1 Yahoo & Skype:
Hỗ trợ 2 Ms Linh
Hỗ trợ 3 Ms Thảo
3.997.000đ
3.000.000đ
1.341.000đ
2.905.000đ
1.124.000đ
2.269.000đ
3.966.000đ
Cùng nhà sản xuất
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ