Kệ GS1A
Thông tin mua hàng
Mã sản phẩm: Kệ GS1A
Giá bán: 1.341.000 đ
Số lượng mua:
Tổng thành tiền: 1.341.000đ
Mô tả:

Kệ GS1A

Giá thư viện 5 tầng để tài liệu.

Kích thước : W1000 x D395 x H2020 mm

Hỗ trợ 1 Khu vực TPHCM:

Hỗ trợ 1 Yahoo & Skype:
Hỗ trợ 2 Ms Linh
Hỗ trợ 3 Ms Thảo

Hỗ trợ 1 Khu vực Bình Dương:

Hỗ trợ 1 Yahoo & Skype:
Hỗ trợ 2 Ms Linh
Hỗ trợ 3 Ms Thảo
1.341.000đ
1.718.000đ
2.905.000đ
5.395.000đ
6.423.000đ
2.885.000đ
3.000.000đ
2.030.000đ
Cùng nhà sản xuất