Kệ GS3
Thông tin mua hàng
Mã sản phẩm: Kệ GS3
Giá bán: 2.885.000 đ
Số lượng mua:
Tổng thành tiền: 2.885.000đ
Mô tả:

Kệ GS3

Giá đựng File 4 tầng, mỗi tầng có 10 ô chia File

Kích thước : W915 x D317 x H1815 mm

Hỗ trợ 1 Khu vực TPHCM:

Hỗ trợ 1 Yahoo & Skype:
Hỗ trợ 2 Ms Linh
Hỗ trợ 3 Ms Thảo

Hỗ trợ 1 Khu vực Bình Dương:

Hỗ trợ 1 Yahoo & Skype:
Hỗ trợ 2 Ms Linh
Hỗ trợ 3 Ms Thảo
3.997.000đ
1.718.000đ
2.173.000đ
7.335.000đ
2.885.000đ
3.966.000đ
3.000.000đ
Cùng nhà sản xuất